Nella Star – Wie ben ik?

Docente, examinator staatsexamens en maker van examens

Nella StarEducatief bezig zijn is de rode draad die door mijn leven loopt. Na de studie sociologie en culturele antropologie aan de Leidse Universiteit heb ik een jaar lang les gegeven – in het Frans- aan meisjes op een middelbare school in Congo DRC (toen Zaïre). Daarna was ik vier jaar lang Algemeen Secretaris van de YWCA Nederland, onderdeel van een internationale vrouwenorganisatie. Mijn werkzaamheden waren o.a. het begeleiden van vrijwilligers, leiden van het secretariaat, organiseren van studiedagen en het meewerken aan een studieblad. Vervolgens ben ik acht jaar werkzaam geweest bij de Management for Development Foundation te Ede die cursussen verzorgt voor studenten uit binnen- en buitenland.

Van 1995 tot 2013 heb ik les gegeven (eerstegraads bevoegd) in het middelbaar onderwijs en particulier volwassenenonderwijs in Ede, Apeldoorn resp. Arnhem. Vanaf 2008 werk ik mee aan het maken van landelijke examens maatschappijkunde en van 2012 tot 2018 heb ik in juni/juli landelijke mondelinge (staats)examens afgenomen in Nederland; in 2013 en 2014 ook op Bonaire. Van 2014 tot 2018 heb ik voor het College voor Toetsen en Examens de functie van coördinator vakinformatie vmbo bekleed.

Mijn werkzaamheden in het middelbaar onderwijs hebben zich niet beperkt tot het lesgeven en begeleiden van leerlingen. Ook heb ik zelf een lesboek geschreven. Af en toe schrijf ik een artikel over ‘het onderwijs’ in een vakblad.

studie-begeleiding-star-lunterenSchooljaar 2012/2013 ben ik gestart met het geven van studiebegeleiding en bijlessen in uiteenlopende vakken in de ruimtes die hiervoor speciaal gecreëerd zijn. Natuurlijk heb ik op de school waar ik les heb gegeven altijd in meer of mindere mate leerlingen op uiteenlopende wijzen extra hulp geboden. Ik vind het erg plezierig om jongeren te ondersteunen, zeker in deze tijd van internet, mobieltjes, Facebook, WhatsApp, Instagram enzovoort. Ik stimuleer, enthousiasmeer en help leerlingen om naar kunnen te presteren. Ik weet wat leerlingen nodig hebben vanwege mijn meer dan twintigjarige didactische, opvoedkundige, contactuele en sociale ervaring als docent met leerlingen. Bovendien heb ik drie, inmiddels volwassen, kinderen en zelfs drie kleindochtertjes….

Aan het eind van het schooljaar (2012/2013) heb ik een punt gezet achter mijn docentschap op de middelbare school en wijd ik mij graag volledig aan Star Studiebegeleiding.

Wilt u, wil jij nog meer over mij weten? Bekijk dan mijn uitvoerige curriculum vitae.